บันทึกการสังเกต
ครั้งที่1
สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความรับผิดชอบดี มีการติดตามงานอยู่เป็นประจำ แต่มีอุปสรรคหรือข้อเสียหนึ่งอย่างคือ สมาชิกในกลุ่มบางคนเพิ่งเริ่มต้นทำงานออนไลน์ จึงไม่มีความรู้และประสบการณ์ขั้นพื้นฐานในการทำงาน ว่าควรจะเริ่มต้นตรงไหน ทำอะไรบ้าง จึงทำให้การทำงานค่อนข้างจะมีอุปสรรคอยู่บ้าง แต่สมาชิกในกลุ่มก็ได้ให้ความช่วยเหลือกันอย่างดี โดยคนที่ใช้งานจริงหรือทำเป็นและรู้เรื่องก็จะสอนเพื่อนที่ทำไม่เป็น ให้สามารถทำงานได้ และงานกลุ่มก็ประสบความสำเร็จ เพราะมีการวางแผนที่ดี และทุกคนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง

หมายเหตุ เนื่องจากครั้งนี้ log in ของผู้บันทึกการสังเกต (Recording Observer) คือ น.ส. ศุภิสรา กุมาทะ ได้มีปัญหา จึงไม่สามารถทำการให้คะแนน สมาชิกคนอื่นๆในกลุ่มได้ จึงทำการติดต่อประสานงานกับหัวหน้ากลุ่ม (Leader) คือ น.ส. พิมพ์ชนก ไชยวงศ์ ได้เป็นผู้แทนในการให้คะแนนครั้งนี้


ครั้งที่2
สมาชิกในกลุ่มมีความกระตือรือร้นในการทำงาน และใช้งานเว็บWikispacesได้ดียิ่งขึ้น มีการวางแผนการทำงานที่ดี ทุกคนรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีช่วยเหลือหรือสอนสมาชิกในกลุ่มที่ยังไม่ค่อยเข้าใจบ้างเล็กน้อย จากการสังเกตของผู้บันทึก(นางสาวศุภิสรา กุมาทะ) โดยภาพรวมแล้วถือว่าดี