ลิงค์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โพสลงที่นี่ค่ะ
http://www.learners.in.th/blogs/posts/256416
http://www.northeducation.ac.th/etraining/courses/3/itedu/chap1/index07_13.php
http://payu49.blogspot.com/